RébusyJessi si pro vás připravil pár rébusů, jejich řešení se můžete dozvědět na mém mailu, přeji Vám
mnoho úspěchů a
pěknou zábavu.

1. blok

Poznáte názvy muzikálů? Ale pozor nejde
o pouhou přemyčku.

a) Loví Krále
b) Adidas
c) Les Doradon
d) Staletí