*The King Must Die

Zákaz kopírování překladů
Vaše blogy a weby bez svolení autora!

Král musí zemřít


Hudba Elton John
Text Bernie Taupin
Překlad: Anna Wolfová


Žádný šašek nehraje Shakespeara
Kolem dokola tvého trůnního sálu
Zatímco žonglér provádí svůj trik nad
Korunou, kterou si kdysi nosil

A dříve nebo později
Každé království jednou zanikne
A velmi se obávám, že tví dvořané
Se nemohou nazývat nejlepšími přáteli

I César měl tvé problémy
Vdovy musely plakat
Zatímco žoldáci v klášterech zpívají
A král musí zemřít

Někteří raději zůstanou námořníky
Poslechnou mě a jdou
Ale řeknou podkonímu, že jeho jméno bylo
Úplně první, které vybrali

A jestli jsou mé ruce poskvrněné navždy
A oltář by mě měl odmítnout
Necháš mě vejít dovnitř, necháš mě
dovnitř, necháš mě vejít dovnitř?
Měl bych plakat ve svatyni?

Žádný šašek nehraje Shakespeara
Kolem dokola tvého trůnního sálu
Zatímco žonglér provádí svůj trik nad
Korunou, kterou si kdysi nosil

Král je mrtev, král je mrtev
Král je mrtev, král je mrtev
Ať žije král