Rozbory

Eltonův Indický horoskop

(zdroj horoskopy.cz)

Méš

Odpovídá instinktivnímu slepému a absolutnímu popudu k životu a světlu. Symbolizuje advent, nenadálý zjev nebo vyražení ze země, z kvasícího nebo bublajícího života, nenadálý výbuch nebo proměnu. Je znamení nadšení, odvahy a instinktivní síly ženoucí se vpřed a uchvacující budoucnost.
Charakteristika: Mužství, dynamická síla, autorita, pevnost, silná vůle, průkopník, velké vůdčí schopnosti, moudrá síla, dobrodružnost, skutečná velikost člověka.

Indický symbol: beran/kozel
**********
Eltonův Egyptský horoskop
(zdroj: horoskopy.cz)

Mut

Mut bývá zpravidla znázorňována jako žena se supí čelenkou na hlavě, na čapce často bývá ještě dvojitá koruna Egypta- což je nepochybně atribut z doby mocenského postavení Théb.
Mut je patronkou lidí, ke kterým se osud často nestaví spravedlivě. Obdařila je proto bojovným duchem, vynikajícím intelektem, skvělou intuicí a značnou bojovností.
Lidé narození v tomto znamení mají smysl pro kritiku, která jim občas brání brát věci s nadhledem. V jejich životě to vypadá tak, že ti, kteří jsou tvrdí k druhým, jsou obvykle nejtvrdší sami k sobě. Během života se učí povznést nad svoji situaci a sledovat ji vždy ze širšího kontextu a vyššího nadhledu.
Co považují často za překážku na své cestě, se jim časem stává vstupní bránou do moudrosti. Jejich život je plný bolesti i radosti, světla i tmy. Jsou to lidé, kteří dokáží žít naplno.

**********

 Eltonův Aztécký horoskop

  (zdroj: horoskopy.cz)

Zemětřesení

Destrukce versus osvobození. Zemětřesení je hloubavé, bystré, aktivní, přirozeně autoritativní, nevypočitatelné, hádavé, zasněné i vizionářské. Pokud se u něho projevuje destrukce, pak mu staré cíle brání v chopení se nových příležitostí. Drží se falešné jistoty a chybí mu pochopení. Vyhýbá se změně a potlačenou energii uvolňuje hněvem nebo destruktivním způsobem. Hledá trvalost u pomíjivých věcí. V případě, že na něj působí osvobození, pak rozbije nezdravé představy a staré způsoby myšlení a osvobodí sebe samo. Uvolňuje potlačovanou energii tvořivou a vzrušující silou a vidí věci v novém světle. Zkoumá svoji duši i duše ostatních. Má vlohy pro řídící funkce v materiálním i duchovním směru.

Lidské myšlenky jsou jako jiskry energie, probleskující z nitra země, a to je důvod, proč indiáni toto znamení označují jako Zemětřesení.

Partneři: Jelen, Smrt.
**********
Eltonův Keltský horoskop

(zdroj: Horoskopy.cz)

Líska - Laskavá a netrpělivá

Srdce bez lásky není srdcem. Život bez obětování není životem. Milá, přívětivá, spolehlivá, nenáročná, nenápadná, společenská, intuitivní, vnímavá, nenásilná, učí se chápat, že si cestu životem neustále může volit z různých možností.
Ve vztahu často myslí, že miluje, ale ve skutečnosti „lásku potřebuje“. Pak se cítí buď citově vydírána a nebo sama citově vydírá.
V povolání se snaží o spojení protikladů i těch, mezi kterými se sama rozhoduje. Nechybí jí schopnost jednat a otevřeně komunikovat s lidmi. Často potkává na své profesní dráze dobré spolupracovníky nebo společníky.
V práci se jí vyplatí být upřímná a pružná. Má v sobě dobrého taktika. Musí si dávat pozor na svoji paličatost.
V práci potřebuje vidět nějaký konkrétní cíl, ke kterému směřuje.

********** 

Eltonův Indiánský horoskop

(zdroj:horoskopy.cz)

Sokol

V mýtech a legendách sokol téměř vždy představoval slunečního ptáka a byl atributem všech slunečních bohů. Symbolizoval nebe, moc, královskou důstojnost a ušlechtilost. Také mu byly přisuzovány kvality jako úsilí a touha, vítězství a stoupání všemi úrovněmi. Stejně jako orel byl považován za bytost schopnou vyletět ke slunci a hledět do něj bez mžourání. Ztělesňoval svobodu a naději pro všechny, kteří žijí v morálním či duchovním poddanství. Pro svou rychlost, bystrý zrak a statečnost býval také důležitou postavou, často hrdinou řady pohádek a bajek.

Lidé ve znamení Sokola jsou přesní, mají vynikající vidění, pozorovací schopnosti, jsou stateční a dokáží moudře využívat příležitosti. Člověk– Sokol, díky svému vynikajícímu zraku je pravým mistrem v pozorování okolí. Pro něho by měl mít sebemenší úkol smysl, i když je třeba skrytý. To, že si dokáže vážit všeho, ale hlavně svých schopností, mu pomůže s lehkostí zdolávat těžké chvíle a s neobyčejnou elegancí překonávat "přemety života".